Du er her: GenereltStøttegruppen

Flysamlingens Venner

Skal vi være venner?
Så er muligheden lige ved hånden, meld dig ind i museets støttegruppe "Flysamlingens Venner".


Horsdal-fejer Museet har siden 1978 haft tilknyttet en støttegruppe.

Deltagerne er en bred kreds og kommer fra hele landet. Der er bl.a. tale om den stab af frivillige, som lægger mange timer i museets drift, der er personer med en speciel interesse for at bevare den danske flyhistorie og andre som udelukkende støtter, fordi de anser museets arbejde som værende en god sag, der tjener almennyttig interesse. Endelig skal nævnes et stort antal firmaer og privatpersoner fra lokalområdet, som værdsætter og støtter museets arbejde og tilstedeværelse i regionen.
For nuværende er der over 60 personer, som regelmæssigt yder en arbejdsindsat og over 400 som yder støtte.


Harvard-Avedore

Gennem årene har støttegruppen været af stor betydning for Danmarks Flymuseum, især for arbejdet med at bevare og restaurere fly. De indbetalte beløb går ubeskåret til udbygning af museet og bevarelse af de historiske fly.

 

I forbindelse med den daglige museumsdrift drages der stor nytte af personer fra kredsen af "Flysamlingens Venner" 

Tilmelding
Bliv en af Flysamlingens Venner ved:

  • at indbetale minimum kr. 200,- på Danmarks Flymuseums bankkonto 7650-2245814. Husk at anfør navn og adresse.
  • at indbetale minimum kr. 200,- via netbank eller indbetalingskort. Kortart  +73<  kreditornummer  +84702161<  Husk at anfør navn og adresse.
  • at sende en check på beløbet til Danmarks Flymuseum, Lufthavnsvej 1, 6900 Skjern.
  • at betale til personalet i receptionen i forbindelse med et museumsbesøg.

 

frokost

 

Danmarks Flymuseum vil gøre opmærksom på, at der også findes mulighed for at give fradragsberettigede gavebidrag til museet.
Ved at være med i støttegruppen

  • støtter du Danmarks Flymuseum - "Danmarks Flyvende Museum",
  • støtter du arbejdet med at bevare historiske fly og effekter,
  • er du med til at styrke Danmarks Flymuseums formidlingsarbejde,
  • får du mindst én gang årligt tilsendt bladet 'DAVS-NYT'.
 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum