Du er her: GenereltLedige jobs

Ledige jobs og opgaver

Vil du være med til at gøre en forskel?

ledigejobsDet er primært den frivillige og ulønnede indsats, der gennem mere end 35 års ihærdigt arbejde har sikret, at Danmark i dag har en moderne museums-institution, der både nationalt og internationalt høster stor anerkendelse for arbejdet med at bevare og formidle den del af vor kulturarv, som hidrører fra flyvningens bemærkelsesværdige og interessante udvikling.
Der vil til stadighed være brug for nye hænder i dette arbejde, og det er netop det, museet efterlyser her.

Frivilligt og ulønnet
Danmarks Flymuseum drives primært ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Gennem årene har mange frivillige ydet en stor indsats, både i den daglige museumsdrift og med restaurering, operation og vedligeholdelse af samlingens fly.


I forbindelse med den daglige drift af museet er den frivillige indsats af stor betydning. Museet kan herved drives med et lille overskud, som sammen med støttebidrag går ubeskåret til bevaring af fly og effekter samt til udbygning af museet.

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum