Du er her: GenereltNyhedsarkivEndelave flyveplads - 50 år

Endelave flyveplads - 50 år

Endelave-0

Karin og Jens Toft anlagde flyvepladsen ved deres gård på Endelave for 50 år siden. I den anledning blev der holdt åbent hus den 5. juli for øens beboere og tilflyvende gæster. Mere end 80 fly deltog i festligholdelsen herunder 2 fly fra Danmarks Flymuseum.
Gennem et sponsorat var det muliggjort at sende museets to ambulancefly KZ III, OY-DZA & KZ IV, OY-DIZ til øen.

Her se de to fly lette fra den veltrimmede græsbane - kurs Stauning. (Foto: Ib Krause-Kjær)

 
Før redningshelikopterens tid har begge fly fungeret som ambulancefly til danske småøer og afsidesliggende områder, herunder Endelave. De har også været brug til transport af post og forsyninger under isvintre, hvor øen ikke var tilgængelig fra søsiden.

Det vakte stor gensynsglæde blandt de ældre lokale beboere at gense de 2 fly, som blev meget beundret af de fremmødte. Udover de mange flyvende, var der stor interesse for arrangementet fra øens turister og fastboende, mange lagde vejen forbi i løbet af dagen. Gennem tiden har flyvepladsen haft stor betydning for det lille ørige i Kattegat.


Endelave-1
Her ses chaufføren Jørgen Skov Nielsen i det spartansk udrustede cockpit, her er ikke mange farvefjernsyn som i en moderne flyvemaskine. I højre sæde er det navigatør Jens Jørgen Andersen. Det ses tydeligt at han snyder i forhold til de gamle navigationsprincipper, den moderne GPS på hans venstre lår har sneget sig ind blandt teknikken anno 1944.


De to danskbyggede ambulancefly fra Danmarks Flymuseum. I forgrunden den to-motorede KZ IV, der har skrevet sig ind i historien. I foråret 1945 blev den brugt af den svenske Grev Folke Bernadotte, da han forhandlede med Himmler om frigivelse af de danske og norske koncentrationslejrfanger, som senere blev hentet i de Hvide Busser.


Det var en travl dag i luften over Endelave, mere end 80 luftfartøjer gæstede øen, herunder flere udenlandske fly. Et par helikoptere havde også fundet vejen til jubilæet. Det var nødvendigt at inddrage naboens mark til parkering af de mange fly.


Jens Toft ses her ved dagens officielle begivenhed, der var afsløringen af en jubilæumsplakette til markering af flyvepladsens 50 år på øen. Stenen blev oprindeligt fabrikeret af en stenhugger, hvis datter skulle giftes på Endelave, i den anledning skulle præsten flyves til øen og stenhuggeren mente, at flyvepladsen fortjente et mere internationalt tilsnit.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum