Du er her: GenereltUdbygning 2006

Udbygning 2006

For mange fly til for få kvadratmeter
I de senere år er der tilført Danmarks Flymuseum adskillige luftfartøjer enten i form af udstillingsklare fly eller restaureringsprojekter. Der er primært tale om fly restaureret hos Flyvevåbnets pensionistgrupper, Danmarks Flymuseum eller samarbejdspartnere som f.eks. Videbæk Ungdomsskole og Jagergruppen. Denne positive udvikling forventes at fortsætte de kommende år, idet der er flere fly på vej til udstillingen.

Grundet tilgangen af fly har Danmarks Flymuseum i flere år haft pladsproblemer og har derfor i en årrække arbejdet for en udbygning af flymuseet på Stauning Lufthavn.


udbyg2006-s55Stort behov for en udvidelse
Danmark fik sin første redningshelikopter, Sikorsky S55 i 1956. Et eksemplar af denne type er restaureret til udstillingsbrug af Videbæk Ungdomsskole.

Efterfølgeren Sikorsky S-61 har nu gjort tjeneste i over 40 år og er under udfasning. Danmarks Flymuseum har fået tildelt U-240 til museumsbrug. Sammen med de øvrige istandsatte luftfartøjer kræver disse to helikoptere meget gulvplads.

(Foto: øverst S-55, nederst S61 redningshelikopter)
udbyg2006-s61
Målet med en udbygning har været at skabe plads til de mange fly og gennem en større bredde og alsidighed i udstillingen at styrke bevarings- og formidlingsarbejdet af dansk flyhistorie. Endvidere har ønsket været at skabe bygningsrammer, der både var funktionelle og som kunne danne en indbydende og værdig ramme for den unikke samling, museet kan fremvise.


Projekteret udbygning
For at afhjælpe problemet med for lidt plads blev der planlagt en udvidelse på godt 4000 m². Det er mere end en fordobling af bygningsmassen i forhold til tidligere.

udbyg-skitse

I et samarbejde med det kendte arkitektfirma bay-jørgensen, Ringkøbing/København blev der udarbejdet et projekt, der kunne dække Danmarks Flymuseums ønsker og behov for et nyt og mere indbydende indgangsparti, bedre servicefaciliteter for publikum, mere depotplads og bedre restaureringsfaciliteter og sidst men ikke mindst et større udstillingsareal.

Udbygningen blev opdelt i 5 etaper, hvor
- 1. etape omfatter, et opvarmet værksted/depot. Bygningen er en rundbuehal, med et areal på 400 m². Pris 0,6 mio. kr.
- 2. etape omfatter en ny udstillingshal på ca. 2880 m² + teknikrum på 120 m². Den nye hal er udført som de eksisterende bygninger med bærende limtræsbuer. Hallen har en bredde på 40 m. og en længde på 72 m. Pris 12,6 mio. kr.
- 3. etape er en forbygning med nyt indgangsparti, udstillingsareal, to toiletrum og et handicaptoilet, garderobe, depot og cafeteria med adgang til en 1. sal, hvorfra der bliver udsigt ind i udstillingen. Areal 430 m². Pris 3,7 mio. kr.
- 4. etape er et tårn. 1. sal bliver med borde og stole indrettet til skoletjeneste. 2. sal indrettes som et kontroltårn, herfra kan gæsterne betragte startende og landende fly på Stauning Lufthavn. Areal 200 m². Pris 1,2 mio. kr.
- 5. etape er etablering af de foranliggende arealer med parkering og beplantning. Pris 0,2 mio. kr.

udbyg2006-gl

udbyg2006-ny

Ultimo 2006 var samtlige 5 etaper gennemført.


Projektets økonomi (opdateret ultimo 2022)
Det samlede projekt har kostet 18,3 mio. kr. inklusiv moms.
Finansieringen er:

Skjern Kommune - tilskud

kr.

1.000.000

Skjern Kommune - lån afdrags over 10 år

kr.

1.000.000

Ringkøbing Amt - tilskud

kr.

4.000.000

Provinspuljen - tilskud

kr.

500.000

Ringkøbing-Skjern Kommune - rentefrit lån

kr

4.000.000

Lån Skjern Kommune -  er tilbagebetalt

kr

- 1.000.000

Danmarks Flymuseum - finianceret over driften

kr.

8.847.077

I alt

kr.

18.347.077

Danmarks Flymuseum har i perioden 2007 til 2023 afviklet byggekredit og lån fra Skjern Kommune på i alt kr. 8.847.077. En sund daglige museumsdrift med et godt besøgstal og en stram styring af omkostningerne, har gjort det muligt at afvikle gælden på relativ kort tid.

 

Det færdige projekt
udbyg2006-HKHDen 12. september 2006 blev udbygningen på ca. 4000m² indviet af H.K.H Prins Joachim. Der er tale om mere end en fordobling af bygningsmassen i forhold til tidligere.

Blandt de 250 indbudte gæster var også Forsvarsminister Søren Gade, som benyttede lejligheden til at udtrykke stor anerkendelse og tilfredshed med etableringen af det ny museum, hvor en udstillingshal på 2880m² danner rammen om et Flyvevåbenmuseum til belysning af dansk luftforsvars- og militærflyvning frem til i dag.

Udbygningen har gjort det muligt at håndtere større fly.

Med den nye udstillingshal, der fordobler udstillingsarealet, må det siges, at Danmarks Flymuseum har slået sig fast som det førende sted for formidling af den del af kulturarven, der vedrører dansk flyhistorie. Det kræver ikke bare store udstillingslokaler, men også nogle moderne og indbydende publikumsfaciliteter.

udbyg2006-for

udbyg2006-luftfoto

I forbindelse med udbygningen er der opført en ny forbygning. Der er tale om en funktionel og præsentabel indgangsportal, som i fremtiden bliver museets ansigt udadtil. Der er faciliteter, som giver mulighed for filmfremvisning, seminarer og foredrag for større grupper. Ligeledes er der mulighed for skiftende temaudstillinger. Med lokaler egnet til fordybelse vil museets veludbyggede bibliotek og omfattende arkiver i langt højere grad end tidligere finde anvendelse i forbindelse med research til film, bøger, tidsskrifter eller forskning.

Se fotoserie fra byggeriet.

Se fotoserie fra indvielsen.

 

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum