Du er her: Generelt


Velkommen!
Velkommen til Danmarks Flymuseums hjemmeside. Siden indeholder meget information om museet, billeder fra arrangementer, billeder og historie om hvert enkelt fly i samlingen samt meget mere.
      Om museet
Danmarks Flymuseum er et 7600 m² stort, moderne og levende flymuseum med 50 danske og udenlandske luftfartøjer fra 1911–2000. Bl.a. svævefly, veteranfly, jagerfly og helikoptere.

Sæsonstart 2012

sasonstart2012sDanmarks Flymuseum er kommet godt fra start på den nye museumssæson. De første 1½ måned har der været mange besøgende inklusiv en del gruppebesøg. Udstillingen er åben alle ugens dage. Tirsdag den 1. maj udvides åbningstiden med en time fra kl. 10.00 - 16.00. Åbningstiden i juni, juli og august er fra kl. 10.00-17.00.  

 

Naturvidenskabsfestival uge 39

DNF_Plakatfil_2011

Festivalens formål er at skabe begejstring for naturvidenskab blandt børn og unge samt at styrke og udvikle skolerne og gymnasierne i en naturvidenskabelig retning. Det er festivalens drøm, at alle børn og unge får en særlig oplevelse med naturvidenskab, som både er sjov, vedkommende og lærerig.
I år er det 10. gang, der afholdes landsdækkende festival for naturvidenskab, teknik og sundhed. Danmarks Flymuseum har deltaget de år, hvor temaet på den ene eller anden måde har haft relation til museets virke. I år er temaet ”Lys & luft”, det er derfor oplagt at kombinere en rundvisning blandt de mange udstillede fly med et indblik i aerodynamikkens forunderlige verden. Arrangementet er målrettet grundskoler og ungdomsuddannelser.

 

Flyveaktiviteter i august

GrønhøjTrods det ustadig vejr var Danmarks Flymuseums fly deltagere i et par arrangementer i august.

Ved Grønhøj Veterantræf den 13/8 præsenterede museet 2 fly - Tiger Moth og KZ III. Det er KZ III'eren, der er ved at lande på golfbanen, som i dagens anledning blev brugt som landingsbane. 

Roskilde Airshow 2011 var præget af det våde sommervejr, således måtte lørdagens program aflyses. Tre af museets fly var fløjet til Roskilde allerede torsdag. De viste en fin formation ved søndagens opvisning. De øvrige fly fra Danmarks Flymuseum KZ IV, KZ VII, Piper Clipper og KZ VIII fløj mod Roskilde lørdag formiddag, de måtte dog returnere til Stauning på grund af et område med kraftig regn over Endelave.

 

Flyveaftner 2011

flyveaftenSeks torsdage i juli & august holdt museet ekstra åbent kl. 18.30-21.00. Ved den lejlighed blev nogle af flyene vist i luften til glæde for museets gæster. Disse arrangementer har været afviklet om torsdagen i mange år. Besøgstallet har i gennemsnit været ca. 250 personer, de seneste to år dog støt faldende. Faldet tilskrives et stigende antal aftenarrangementer i de omkringliggende byer torsdag aftner. Fra næste år flyttes flyveaftenerne derfor til onsdage. 

Side 16 ud af 32

Copyright 2017 Danmarks Flymuseum